Lacul Bezid

Lacul

 

Lacul de acumulare este situat în zona colinară de pe versantul stâng a râului Târnava Mică, la aproximativ 2 km de localitatea Sângeorgiu de Pădure şi aproximativ 42 km de municipiul Târgu-Mureş. A luat fiinţă prin construirea unui baraj în valea pârâului Cuşmed, la 1,5 km amonte de confluenţa acestuia cu râul Tîrnava Mică. Pârâul Cuşmed este afluentul cu cel mai mare aport de debit din bazinul hidrografic al râului Tîrnava Mică, cu un bazin hidrografic de 157 km2, 56 km de cursuri de apă cu caracter permanent, o pantă medie cuprinsă între 11– 62o/oo şi regim de curgere a apelor torential, in anumite perioade ale anului. Pe cuprinsul bazinului hidrografic aferent acumulării Bezid, sunt localizate patru localităţi rurale: Cuşmed, Atid şi Crişeni pe valea Cuşmedului, respectiv Bezid pe valea pârâului cu acelaşi nume. Ocupaţiile tradiţionale sunt agricultura, creşterea animalelor şi exploatarea lemnului, neexistând unităţi industriale sau agro-zootehnice mari, cu impact impurificator semnificativ, asupra lacului de acumulare.

La data infiinţării nu s-au efectuat determinări asupra faunei ihtiologice. Ulterior, între anii 1996-2007, s-au efectuat o serie de populări cu diferite specii de peşti, acţiuni finanţate de: Direcţia Apelor Mureş, AJVPS-Mureş şi Asociaţia pescarilor sportivi din jud. Mureş. Au fost astfel introduse în lac, sub formă de alevini, juvenili sau reproducători următoarele specii: Crap, Caras, Păstrăv, Plătică, Avat, Babuşcă, Roşioară, Şalău, Ştiucă, Biban, Amur, Novac.

 
 

Rezervare

Sondaj

Pentru concediul dumneavoastră preferaţi liniştea şi relaxarea, oferite de o vacanţă la munte sau soarele, plaja şi distracţia de la mare?Rezultate
Sunteţi aici: Locuri de pescuit Lacul Bezid