Cetăţi

Nagyenyedi vár

Nagyenyedi vár

szász alapítású várost először 1299-ben említi oklevél. Helyén egykor római castrum állott. Vártemplomát 1333 és 1335 között építették polgárai. Az Árpád-kori várat a 14. és 15. században bővítették, nyolc torony őrizte. 1437-ben a parasztsereg elfoglalta, de rövidesen feladta. 1600szeptember 17-én Mihály vajda, majd Basta is felégette. 1658-ban a tatárok rabolták ki, 1662-ben ide helyezték át Gyulafehérvárról a leégett főiskolát és kollégiumot.

 
Dnyeszterfehérvár

Dnyeszterfehérvár

Dnyeszterfehérvár (ukránul Білгород-Дністровський [Bilhorod-Dnyisztrovszkij], oroszul Белгород-Днестровский, románul Cetatea Albă, törökül Akkerman)város a Dnyeszter-delta jobb partján, az Odesszai területben, délnyugat Ukrajnában, a történelmi Besszarábia területén. 2004-ben a népessége kb. 48 100 fő volt.

 
Sebesvár vára

Sebesvár vára

Régen Hunyadvárnak és Kalotaszeg várának is nevezték, Bánffyhunyad, illetve Kalotaszeg neve után.

Római település helyén álló egykori földvára a népvándorlás korában elpusztult. A kőből épült királyi várat az 1241-42-es tatárjárás után, nagy valószínűséggel IV. Bélakirály parancsára emelték a Nagyvárad és Kolozsvár közti fontos kereskedelmi és hadi út védelmére.

 
Arad vára

Arad vára

Arad 18. századi vára a Maros bal partján, a folyó egyik hurokszerű kanyarulatában helyezkedik el, minek köszönhetően így három oldalról víz övezi.Az erődítmény 1763–1783 között épült ki Ferdinand Philipp Harsch mérnökkari tábornok tervei alapján, amelyek az ún. tenaille-, vagy olló-alaprajzot részesítették előnyben a Vauban-típusú, bástyás rendszerrel szemben.

 
Beszterce vára

Beszterce vára

1453-ban a város feletti hegyen Hunyadi János várat épített. 1458-ban Szilágyi Mihály az ellene fellázadt várost felégette. 1464-ben Mátyás megszüntette aBesztercei grófságot. Ekkor a humanista műveltség egyik központja volt, itt nyomtatták ki Bonfini több munkáját is. 1465-ben a várat a város lebontotta, és a várost erősítette meg falakkal és 10 bástyával. 1530-ban Péter moldvai vajda eredménytelenül ostromolta.

 
Capidava vára

Capidava vára

Capidava a Duna job partján emelkedik , Hârşova és Cernavoda települések között.7 toronnyal rendelkezik, nagyobbak mint 10 méter, 3 téglalap alakú tornyok, 2 negyedkör alakú tornyok és 2 közbenső patkó alakú tornyokkal.

 
Kelnek vára

Kelnek vára

Szeben vármegye északnyugati csücskében, Szászsebes városától délkeletre, a Székás-patak egyik oldalvölgyében terül el Kelnek községe s közepén, a patak árterén van a meglehetősen jókarban lévő parasztvár, mely e sorok tárgya… Hosszú, keskeny, dongaboltozattal fedett folyosón át jutunk a földszintjén erős dongaboltozattal fedett kaputoronyhoz, mely ma harangtorony s a melybe eredetileg az I-ső emelet nyugati falában lévő csúcsíves ajtón jártak be. A folyosó és kaputorony között látható az a rés, melyben eresztették le a bejárást elzáró csapórácsot. Ez az erős tölgyfagerendákból összerótt kapuzáró csapórács 1906. évben ottjártamkor még megvolt, azóta azonban a szú annyi-ra megrongálta, hogy darabokban lehullt s a várőr fölfűtötte… A várkápolna nincs boltozva, hanem egyenes faplafond fedi. 1857-ben nyerte mostani alakját…

 
Csicsó vár

Csicsó vár

 

A vár a nagy-Szamos völgye feletti magaslaton, Csicsóújfalu határában, helyezkedik, a Magura hegy egyik nyúlványán, 735 méter magasságban. A várból mindössze néhány részlet maradt fenn, néhány falmaradvány a várhegy platóján, illetve a sziklához épített déli torony. Alaprajzi elrendezésében alkalmazkodott a tető formájához, szabálytalan alaprajzú. A vár védelmét elsősorban a meredek hegyoldalak biztosították.

 
Kolozsvár vára

Kolozsvár vára

Kolozsvár várfalai és bástyái középkori eredetűek. Az első vár, amelynek helye vitatott, valószínűleg a 10. században épült és atatárjáráskor elpusztult. A második, úgynevezett Óvárat a betelepített szász hospesek emelték a 13. század második felében, a harmadik vár a 15. században épült. Az egyes bástyák védelme és javíttatása a városi céhek feladata volt, de szükség esetén a város is részt vett a költségek viselésében; súlyosabb károk esetén különadók kivetésére került sor. A vár többször is szerepet kapott a 1417. századháborúiban, majd a 18. századbanfellegvári erődítmény felépülésével elvesztette harcászati jelentőségét. A 19. század során a várfalak és bástyák nagyobb részét elbontották, az építőanyagot a város különböző építkezéseinél használták fel. A régi várból mindössze egy, az újabb várból öt bástya maradt fenn.

 
Kolcvár

Kolcvár

A Retyezát-hegység északi lábánál, a Hátszegi-medence déli peremén fekvő Malomvíz (románul Râu de Mori, németül Mühldorf) községtől 2.5 km távolságban található egy sziklás hegy ormán (é. sz. 45° 28′ 70,4″, k. h. 22° 52′ 46,3″) 726 méter tengerszint feletti magasságon.

A Kende, majd Kendeffy nevű hátszegi főúri család a maga védelmére építette a várat. A 14. század második felében már állt a lakótorony, mely a vár magját képezte. 1519-ben várként (castrum)említik, tehát eddig az időpontig már megtörtént a lakótorony várrá való kibővítése. A központi lakótornyot a XVI-XVII. század folyamán nagyjából háromszög alakban erős fallal vették körül, s a vár további erősítése érdekében a déli oldalon két sokszögű tornyot emeltek. A várat a törökök elfoglalták, és elhurcolták Kendeffy Ilona férjét, aki a fogságban halt meg. Evlija Cselebi 1661-ben járt falai között. A XVII. század vége felé az ismét a Kendeffyek birtokában volt uradalmaival együtt. 1671-ben még őrség tartózkodott benne. A vár a 18. századtól romos állapotban van.

A négyzet alaprajzú toronynak három szintje maradt fenn korunkra, eredetileg ennél is magasabb lehetett. Déli oldalán szakadék óvta, a többi részen várfallal övezték a tornyot. A 16-17. század során a várfal északnyugati részéhez egy épületszárnyat csatoltak, és kisebb bástyákkal is megerősítették a várat. Ez utóbbi építmények maradványai a helyszínen szintén jól megfigyelhetők.

Egy, a várhoz kapcsolódó monda szerint Kendeffy Ilona Kolcvár ablakában ülve, lenfonalát addig kell fonja, míg az a mélyben rohanó Sztrigy vizébe ér: mert férjura a tatár rabságból csak akkor tér vissza.

Jules Verne-t ez a vár ihlette meg a Várkastély a Kárpátokban című regényének megírásakor.

A vár alatt 13. századi görögkeleti kápolna romjai állanak.

 

Rezervare

Aktuális oldal: Várak és kastélyok Várak